MENI
ˣ
041 789 319

II. ODSTOP, VRAČILO, REKLAMACIJA


1.ODSTOP OD NAKUPA
Kupec (velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelka, ponudniku ZAPER d.o.o. spletne trgovine zaper.top sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

2.ROK IN NAČIN ODSTOPA OD NAKUPA
Rok odstopa od nakupa začne veljati dan po prevzemu pošiljke. Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-naslov prodajalca: satjam@gmail.com
OBRAZEC ZA ODSTOP OD NAKUPA je na voljo TUKAJ v pdf obliki, ga sprintajte in pošljite na naslov ZAPER d.o.o. skupaj z vrnjenim izdelkom in priloženim računom.

3.ROK VRAČILA IZDELKA OB ODSTOPU OD NAKUPA
Izdelek je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od poslanega sporočila o odstopu od nakupa. Pri vračanju izdelkov ponudniku, mora kupec priložiti obrazec za odstop od pogodbe ali nedvoumno izjavo o odstopu ter priložiti tudi kopijo računa. Naslov za vračilo izdelkov ponudniku je ZAPER d.o.o., Loke 25, 1420 Trbovlje.

4.STROŠEK IN NAČIN VRAČILA IZDELKA OB ODSTOPU OD NAKUPA
Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od nakupa, je strošek vračila izdelka. Za vračilo izdelka uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in izdelek ustrezno zavarujte za transport. Kupec mora prodajalcu vrniti izdelek nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

5.VRAČILO KUPNINE OB ODSTOPU OD NAKUPA
Vračilo kupnine bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od nakupa. Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Vračilo plačila v gotovini ni možno. Tudi vračila z odkupnino ne sprejemamo.

6.POGOJI ZA VRAČILO KUPNINE OB ODSTOPU OD NAKUPA
Kupnina je lahko vrnjena samo v primeru, ko vrnjeni izdelki izpolnjujejo zahteve:
•    Zunanja in notranja embalaža, v kateri je izdelek, ni poškodovana.
•    Izdelek ni poškodovan, umazan, odrgnjen, strgan in nima znakov uporabe.
•    Količina ni spremenjena, priloženi morajo biti vsi deli izdelka.
•    Je k vrnjenemu izdelku priložen račun.

7.VRAČILO IZDELKA ZA PRAVNE OSEBE
Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk izdelkov v okviru garancijskih pogojev. Pravne osebe NIMAJO možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh ali vračila kupnine kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Za vsa dodatna vprašanja nas pokličete na 041-789-319 ali nam pišete na satjam@gmail.com

8.IZJEMNO VRAČILO IZDELKOV
V izjemnih primerih, ko izdelki niso vrnjeni v skladu z zakonodajo ZVPot, lahko kupcu ponudimo odkup le tega z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec lahko omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

9.OBRAVNAVA POŠKODOVANIH POŠILJK
Ko vam paket dostavi Pošta Slovenije in ugotovite, da je izdelek ali pošiljka poškodovana, da manjka vsebina ali kaže znake odprtja, lahko vložite postopek odškodnine. Škodo je potrebno prijaviti v roku 7 koledarskih dni od datuma prejema paketa na e-naslov satjam@gmail.com ali po telefonu na številko 041 789 319. Ob prijavi škode bomo potrebovali tudi fotografije paketa, (notranje) embalaže, poškodovanega izdelka, poštne nalepke in pa opis poškodbe.

10.MENJAVA IZDELKA
Kupec ima pravico, da v 14-ih dneh od prevzema izdelka ponudniku sporoči, da želi zamenjati izdelek, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je izdelek odposlan v roku. Izdelek mora biti vrnjen podjetju ZAPER d.o.o. najkasneje v 30 dneh od sporočila o odstopu. Izdelek ustrezno zavarujete in zapakirajte v ustrezno transportno embalažo. Priložen mora biti tudi račun.

11.POGOJI MENJAVE IZDELKA
Vrnjene izdelke bomo upoštevali samo v primeru, da bodo izpolnjene spodaj navedene zahteve. Kupec krije stroške pošiljanje paketa, ki ga pošilja iz svojega naslova na naslov ponudnika. Izdelek kupcu zamenjamo ter mu ga na naše stroške ponovno pošljemo samo v primeru, ko je:
•    zunanja in notranja embalaža v kateri je izdelek, nepoškodovana.
•    izdelek ni poškodovan, umazan, odrgnjen, strgan, ni znakov uporabe…
•    količina izdelka ni spremenjena

12.GARANCIJA
Izjavljamo, da bo izdelek brezhibno deloval, če bo kupec upošteval priložena Navodila za uporabo. Pooblaščeni serviser se obvezuje, da bo vse okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale na izdelku ob normalni uporabi izdelka, popravil/zamenjal v garancijskem roku-45 dni. V garancijski dobi sme servis opravljati le pooblaščeni serviser, naveden na garancijskem listu. Garancija je veljavna ob upoštevanju Navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki 1 leto so navedeni na garancijskih listih.

13.REKLAMACIJA
Pri reklamaciji mora kupec predložiti veljaven garancijski list in račun o nakupu izdelka (ali kopijo obeh):
•    izdelek ne sme biti mehansko poškodovan
•    izdelek mora biti v originalni embalaži
•    izdelek mora biti uporabljan skladno z Navodili za uporabo
Kupec lahko zahteva popravilo ali brezplačno menjavo, če popravilo ni možno, pa je izdelek brezplačno zamenjan v doglednem času. Če je bil izdelek uporabljan v nasprotju z njegovimi Navodili za uporabo ali je poškodovan in je za poškodbo odgovoren kupec, se garancija ne upošteva.

14.STVARNA NAPAKA
V kolikor kupec uveljavlja pravico do povrnitve kupnine za izdelek s stvarno napako (tovarniško poškodovan izdelek), mu je ponudnik dolžan vrniti celotno vrednost nakupa izdelka. Kupec ima pravico, da uveljavi pravico iz naslova stvarne napake v roku 2 mesecev, od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kdaj je napaka stvarna? Ko izdelek NIMA lastnosti:
•    ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
•    ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana
•    ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
•    ko je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

15.PREVERJANJE STVARNE NAPAKE
Kako se preverja primernost izdelka? Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.
Kako se stvarno napako uveljavi? Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom izdelka obvestiti v zakonsko določenem roku 2 meseca in nam hkrati omogočiti pregled izdelka. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tukaj: -------------Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

16.REŠEVANJE REKLAMACIJ
V kolikor želite izdelek reklamirati ali vas zanimajo pogoji reklamacije, nas lahko pokličete ali pišete na:
•    elektronski naslov: satjam@gmail.com
•    pokličete na telefonsko številko: 041 789 319
Pritožbe v zvezi s ponudbo in nakupi na spletni strani rešuje ZAPER d.o.o., ki je kupcu na voljo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro. Kupec in ponudnik se  dogovorita, da bosta vse spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi bilo mogoče doseči, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenski Bistrici.

17.PREVZEM IZDELKOV, vrnjenih iz obravnave garancije ali stvarne napake.
Kupec je dolžan izdelek, ki ga je prodajalcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupec prevzame izdelek na prevzemnem  mestu, na katerem ga je osebno izročil ponudniku. V primeru, da ga je poslal po pošti, pa mu bo vrnjen na njegov naslov. Ponudnik kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi izdelka iz obravnave ter ga pozove na prevzem pošiljke.

18.NEPREVZET IZDELEK po obravnavi garancije ali stvarne napake.
Kupec je dolžan izdelek prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila. Če kupec izdelka ne prevzame v navedenem roku, gre izdelek v hrambo na naslovu ponudnika do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Nato lonudnik izdelek proda prek zaper.top spletne trgovine in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov ponudnika, nakaže kupcu.

19.PRODAJA ALI PODARITEV NEPREVZETEGA IZDELKA.
V primeru, da je vrednost izdelka majhna, ga lahko prodajalec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Ponudnik 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe neprevzetega izdelka kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi izdelka. Po prodaji ga obvesti o doseženi ceni, o nastalih stroških ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

20.IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Ponudnik stremi k najvišji stopnji ažurnosti in pravilnosti na zaper.top objavljenih podatkov. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa druga obdelava podatkov na zaper.top povzroči prikaz napake. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, lahko ponudniku sporoči na gsm 041 789 319 ali na satjam@gmail.com. Ponudnik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost podatkov in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na teh spletnih straneh. Ponudnik si pridržuje pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih napak ali vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočeno uporabo spletne trgovine zaper.top.

21.DRUGA DOLOČILA
Kupcu pripadajo vse pravice po zakonu o Varstvu potrošnikov. Splošni pogoji so zavezujoči za kupca in ponudnika ZAPER d.o.o. V primeru nesoglasja, mora kupec pisno obvestiti ponudnika ZAPER d.o.o., z dopisom po pošti, na elektronski naslov satjam@gmail.com ali po telefonski številki 041 789 319. Vse morebitne spore se rešuje sporazumno. V primeru, da sporazum ni mogoč, rešuje spor pristojno sodišče v Celju.

22.PRITOŽBE
ZAPER d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in učinkovito obravnava morebitne pritožbe. Kupec se s ponudnikom zaper.top lahko poveže preko telefonske številke 041 789 319 ali po elektronski pošti satjam@gmail.com odda svojo pritožbo. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. ZAPER d.o.o. si prizadeva, da se morebitne pritožbe ali spori rešijo sporazumno. V kolikor to ni možno, rešuje spor pristojno sodišče v Celju.

23.IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV
Skladno z zakonskimi normativi ZAPER d.o.o. NE priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega, ki bi ga potrošnik lahko uveljavil  v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo kupcem tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Prijava na E-zanimivosti Tesla-Zaper-Geo

Prijavite se na E-novice o vibracijskem samozdravljenju, srečanjih in novostih.
Vavčer za digitalni marketing (izdelava spletne trgovine) sofinancirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.